Wat is een bankrun?

bankrun

Een bankrun, het doet zo dramatisch aan als iets wat uit een film van Hollywood gekomen is. Het is simpelweg het massaal opnemen van geld dat je op de bank hebt staan, waardoor de bank in de problemen kan komen. Door een bankrun kan het zijn dat een bank problemen krijgt omdat er te weinig geld in de kas is. In Nederland is er een depositogarantiestelsel opgezet om te voorkomen dat we met z’n allen een bankrun kunnen doen.

In het verleden zorgde een bankrun voor immens lange rijen bij de loketten van banken, waar dit tegenwoordig natuurlijk niet meer zo snel zo zal zijn. In de huidige tijd van digitaal bankieren, kun je gewoon al je geld naar een andere bank verplaatsen en zo een digitale bankrun doen. Het weghalen van geld bij een bank kan zorgen voor liquiditeitsproblemen en als een bankrun plaatsvindt, kan het zijn dat de mensen die als laatste aansluiten voor de bankrun, geen geld meer op kunnen nemen. 

Een bankrun vindt plaats als het idee bij rekeninghouders ontstaat dat een bank, een munt of financieel systeem richting het faillissement gaat. Als een bank bijvoorbeeld failliet gaat, dan zijn de schuldeisers vaak eerst aan de beurt en kun jij fluiten naar je geld. Vaak als er iets over het failliet gaan van een bank in de media komt, is de kans groot dat de dagen erna mensen hun geld weg gaan halen. Zo weten ze in ieder geval zeker dat ze hun geld nog hebben als de bank om gaat vallen. 

Het effect van een bankrun is desastreus

Het effect van een bankrun is voor elke bank hetzelfde, elke bank heeft namelijk altijd onvoldoende liquiditeit om te voldoen aan de plotselinge vraag. Vaak is het geld geïnvesteerd in andere projecten en kan niet direct uitgegeven worden. Als er een gerucht de ronde gaat die niet klopt, kan er een bankrun ontstaan. Dit is een van de gevaren van een bankrun en kan weer resulteren in het failliet gaan van een bank, terwijl het misschien wel gewoon een bank was met een gezonde financiële situatie. 

Er zijn een aantal manieren waarop geprobeerd wordt bank runs tegen te houden. De meeste Europese landen hebben een staatswaarborg ingesteld waarbij er 100.000 euro per individu ter beschikking is, mocht een bank failliet gaan. Een bank kan verder kiezen voor een grotere reserve zodat het zeker weet dat het een groot gedeelte van het geld dat tijdens de bankrun wordt opgenomen ook daadwerkelijk aanwezig is. Een bank die mogelijk om gaat vallen, kan in sommige gevallen ook rekenen op de centrale bank voor hulp om zo een bankrun te voorkomen. 

De bankrun van de DSB Bank

Een van de recentste bank run voorbeelden in ons land was de bankrun van de DSB Bank. Peter Lakeman deed een oproep aan alle DSB-bank rekeninghouders hun geld op te nemen omdat dit de enige manier was om de bank te stoppen. De rekeninghouders gaven hier gehoor aan en het zorgde ervoor dat de DSB bank uiteindelijk ook failliet ging. Volgens Lakeman was het destijds nodig omdat de DSB een bank was waar veel te dure hypotheken en koopsompolissen geboden werden. 

Hieruit kun je heel duidelijk de gevaren van een bankrun zien. Als wat Lakeman zei niet waar was geweest, had een gerucht ervoor kunnen zorgen dat de bank failliet was gegaan. Het is daarom voor banken belangrijk om voor een goed imago te zorgen en ook transparantie bieden over hoe deze er financieel voor staat. Zo voorkomen banken dat geruchten zich de ronde gaan doen en deze een bankrun veroorzaken.

Laat je geld op de bank tenzij het echt niet anders kan

Het effect van een bankrun is dus wel heel duidelijk en eigenlijk leidt het voor een bank altijd tot een faillissement. Dit is dan wel als iedereen massaal het geld weghaalt en de bank niet aan de vraag kan voldoen. Hoewel het misschien de meest logische stap is als er een gerucht de ronde doet, maar toch zal het door het depositogarantiestelsel altijd een bepaalde garantie zijn. Zo weet je dus dan je in ieder geval tot 100.000 euro van je geld op de bank weer terug gaat krijgen. 

Hoe dan ook, een bankrun is niet iets wat een land zou moeten willen. Als alle Nederlanders namelijk massaal hun geld van de bank afhalen, dan komen er grote economische problemen. Enkel als er echt goede reden toe is om je geld van de bank af te halen, is dit dan ook aan te raden. Is je bank nog steeds gewoon gezond en zijn er ook geen wanklanken over de bank, dan is er absoluut geen reden om een bankrun te doen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *