Nieuws

Veel innovatie komt van ‘oudere’ MKB-bedrijven

Op 5 juli 2016 geplaatst | 0 reactie(s)

Bij het thema innovatie gaat standaard veel aandacht uit naar kersverse start ups of de allergrootste tech-bedrijven. Ten onrechte blijven ‘oudere’ MKB-bedrijven buiten beeld. Uit recent onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) blijkt dat bijna een kwart van de innovatie-koplopers bestaat uit kleine MKB-bedrijven die ouder zijn dan 10 jaar. 

mkb

Onder innovatie-koplopers verstaan de onderzoekers bedrijven die in 2013-2015 actief in R&D hebben geïnvesteerd en die nog niet bestaande producten of diensten hebben ontwikkeld. “Met relatief beperkte middelen weten ze indrukwekkende resultaten te boeken”, zo stellen de onderzoekers. Ook blijkt uit het onderzoek dat investeren in onderzoek en ontwikkeling loont. “Bedrijven die investeren in innovaties weten aanzienlijk hogere omzetten te bereiken met nieuwe producten en diensten.”

Eenzijdige blik

Volgens hoogleraar Dries Faems die het onderzoek leidde, kijken beleidsmakers met een te eenzijdige blik naar innovatie. “Alsof MKB-bedrijven die al wat langer bestaan er niet meer toe doen.” Faems raadt beleidmakers aan om per regio veel specifieker te kijken naar de ontwikkelingen. “De superinnovatoren onder de MKB-bedrijven zijn vaak actief in onverwachte sectoren. Hier in Noord-Nederland bijvoorbeeld vallen de scheepsbouw en recreatie op.”  

De onderzochte MKB-bedrijven blijken nauwelijks bekend met de subsidiemogelijkheden die er bestaan voor extra investeringen in innovaties. En als de bedrijven de subsidieregelingen wel kennen, blijkt dat ze die zelden aanvragen.

Proeftuinen

Verder komt uit het onderzoek naar voren dat samenwerking tussen bedrijven, overheden en burgers in zogenoemde proeftuinen, waarbij samen nieuwe producten en diensten worden ontwikkeld, een vruchtbare werkwijze is om de innovatiekracht van MKB-bedrijven te verhogen. “Ook in de organisatie van het werk is met innovatie flinke winst te boeken”, zo stelt Faems. “Veel aandacht gaat uit naar product- en procesinnovatie, maar bedrijven kunnen ook innovatiewinst realiseren door bijvoorbeeld in de productie met zelfsturende teams te gaan werken.”


Meer informatie over het onderzoek vindt u hier.

Gerelateerde artikelen

  • 17 jun 2015 Mkb positiever over beschikbaarheid externe financiering in eurozone
  • 20 jan 2015 Meer innovatie door Nederlandse belastingvoordelen R&D?

Reacties

Wilt u reageren op dit artikel? Vul onderstaand formulier in.