Nieuws

Optimisme is groot maar bouwcijfers blijven mager

Op 19 oktober 2016 geplaatst | 0 reactie(s)

Nergens in West-Europa is op dit moment het vertrouwen in de bouwsector zo groot als in Nederland. Het herstel van de woningmarkt is hiervoor de belangrijkste impuls. Cijfers geven aan dat het fundament onder het optimisme niet heel sterk is, zo blijkt uit de recente sector- en risico-analyse van Euler Hermes.

bouw1.jpg

Sinds oktober 2008 was het vertrouwen in de bouwsector in West-Europa niet zo hoog als nu. In vergelijking met landen als Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en België scoort het optimisme in Nederland het hoogst (zie afbeelding).

 Bouw

Faillissementen blijven dalen

Goed nieuws is dat de dalende trend van de faillissementen in de bouw doorzet, zo blijkt uit de sector- en risico-analyse van Euler Hermes. De groei in de sector leunt zwaar op de bouw van nieuwe woningen. De aanwas van nieuwbouwwoningen kan op korte termijn mogelijk iets afzwakken. Het aantal bouwvergunningen dat is afgegeven, loopt namelijk al enkele kwartalen terug. Dat heeft niet zozeer te maken met de afnemende vraag, maar met vertraging bij de vergunningverlenende instanties. 

In de algemene risicobeoordeling noemt Euler Hermes de algehele winstgevendheid, de liquiditeit en de algemene bedrijfsomgeving ‘zwak’. De vraag vanuit de markt krijgt de kwalificatie ‘neutraal’.

Groei woningvoorraad

Kijkend naar de verdere toekomst voorziet Johan Geeroms, senior riskmanager bij Euler Hermes, dat de aanjagende rol van de woningbouw nog wel enige tijd in stand zal blijven. “Het aantal huishoudens zal de komende jaren in vrijwel alle gemeenten toenemen. Volgens gegevens van het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Bureau voor de Statistiek krijgen we er tot 2030 zo’n 700 duizend extra huishoudens bij. Die zullen toch ergens moeten wonen. Als je dat omrekent, kom je uit op bijna 50.000 nieuwe woningen per jaar.”

“Tel daarbij op de extra woningen die nodig zijn omdat er ook bestaande woningen worden onttrokken. Dan kun je stellen dat de groei van de woningvoorraad voorlopig nog wel zal voortduren.”

Gerelateerde artikelen

  • 4 aug 2016 Economisch vooruitzicht wereldwijd: 8 actuele ontwikkelingen
  • 1 aug 2016 Vooruitzicht metaalsector: divers beeld
  • 25 mei 2016 Drones: grote potentie voor de bouw

Reacties

Wilt u reageren op dit artikel? Vul onderstaand formulier in.